Алфред Камeр

Директор на Европейския департамент в МВФ

Алфред Камер е директор на европейския департамент на Международния валутен фонд от август 2020 г. В това си качество той наблюдава работата на МВФ в Европа.

Преди да постъпи на тази длъжност г-н Камер е бил началник на кабинета на изпълнителния директор на МВФ и негов стратегически и оперативен съветник.

Кариерата му в МВФ преминава през различни структури на организацията, като е заемал длъжностите:

  • Заместник-директор на отдел „Стратегия, политика и преглед“, който наблюдава работата по стратегията на Фонда и политиката за наблюдение;
  • Заместник-директор на отдела за Близкия изток и Централна Азия, наблюдаващ регионалното икономическо развитие и проблемите на финансовия сектор;
  • Директор на Службата за управление на техническата помощ, съветващ ръководството относно операциите за техническа помощ и надзор на набирането на средства и глобалните партньорства за изграждане на капацитет;

 

Г-н Камер също е бил и постоянен представител на МВФ в Русия. През професионалната си кариера работи ефективно със страни в Африка, Азия, Европа и Близкия изток и по широк набор от политически и стратегически въпроси.

Експерти и политици

Разговорът за еврото ще е честен, аргументиран и открит.

Не пропускайте живото предаване на

Един ден посветен на

България в Еврозоната

Организатори