Димитър Радев

Управител на Българска народна банка

Димитър Радев е български икономист, управител на Българската народна банка от 14 юли 2015 г.

Магистър по икономика – завършил е специалност „Финанси и кредит“ в УНСС. Специализира в Института по външни отношения на Джорджтаунския университет, Вашингтон (1994).

Димитър Радев има 21-годишна кариера в Министерството на финансите. Бил е заместник-министър в шест правителства след 1991 г. От 14 години работи в МВФ, ръководи мисии в сферата на управлението на публичните финанси в над 20 страни от Европа, Близкия изток, Централна Азия и Африка.

Постъпва в Министерството на финансите, дирекция „Финанси на областите и общините“ през 1980 г., става главен директор на управление „Бюджет“. По-късно е заместник-министър на финансите в 6 правителства след 1991 г.

Бил е 3 години член на Надзорния съвет на Търговска банка „Експресбанк“ и на Административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа (1995-2002), както и неин заместник-председател от 1998 г. Съветник е в Международния валутен фонд.

Експерти и политици

Разговорът за еврото ще е честен, аргументиран и открит.

Не пропускайте живото предаване на

Един ден посветен на

България в Еврозоната

Организатори